Kontakt

Fundacja im. Zbigniewa Seiferta

info@zbigniewseifert.org
www.zbigniewseifert.org

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

ckis@ckis.kalisz.pl
www.ckis.kalisz.pl