O projekcie

Projekt powstał z inicjatywy Fundacji im. Zbigniewa Seiferta.

„Jazz Forum” od ponad 40 lat dostarcza wiedzy i informacji na temat muzyki jazzowej. Magazyn ten stanowi cenne źródło wiedzy i poprzez realizacje tego projektu chcemy zachować to dziedzictwo i udostępnić je szerokiemu gronu fanów i potencjalnych fanów muzyki jazzowej.

Projektu nie zrealizowalibyśmy bez pomocy instytucji, którym bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Chcielibyśmy podziękować również wielu osobom bez pomocy których nie udałoby nam się zrealizować tego projektu:

Joannie Bąk

Pawłowi Brodowskiemu www.jazzforum.com.pl

Mateuszowi Grucy

Małgorzacie Jantos www.jantos.pl

prof. Janowi Jarczykowi

Markowi Karewiczowi

Tomaszowi Lachowi www.tomlach.com

Piotrowi Modrzykowi www.sprezentuj.pl 

Małgorzacie Norek

Rafałowi Olbińskiemu

Krzysztofowi Sadowskiemu

dr Krzysztofowi Siewiczowi www.ksiewicz.net

Marcinowi Skryckiemu

Marcinowi Śmiałkowi

Zofii Telakowskiej www.4xz.com.pl

Annie Torebko

Grzegorzowi Tusiewiczowi

Bartłomiejowi Zającowi

Annie Zameckiej

Joannie Zamorskiej

 

Fundacja im. Zbigniewa Seiferta