Regulamin

  1. Serwis internetowy zdigitalizowanych zasobów dostępny pod adresem http://polishjazzarch.com („Serwis”) jest prowadzony przez Fundację im. Zbigniewa Seiferta z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru fundacji i stowarzyszeń oraz do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000355614, posługującą się NIP 113 27 999 63 oraz nr REGON 142422604 („Administrator”).
  2. Serwis umożliwia czytanie archiwalnych zasobów, wyszukiwanie zadanych fraz w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.
  3. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
  4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
  5. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących wymagań technicznych: patrz instrukcja.
  6. Materiały udostępniane w Serwisie są chronione przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych materiałów może odbywać się zgodnie z przepisami o dozwolonym użytku, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody podmiotu uprawnionego tj. Fundacji im. Zbigniewa Seiferta, wydawcy „Jazz Forum”- „For jazz” Sp. z o.o. lub Fundacji Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu lub Fundacji Jazz nad Odrą lub Iławskiego Centrum Kultury lub Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego.
  7. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
  8. W przypadku jakichkolwiek reklamacji należy je zgłosić na adres e-mail: info@zbigniewseifert.org. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu. Administrator rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 14 dni od jego otrzymania, po czym powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia niezwłocznie na adres podany w zgłoszeniu.
  9. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania. Administrator nie udziela jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Serwisu, jego przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.
  10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 listopada 2011 r.